Thông tin văn bản
Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 15/01/2010

Ban hành Quy định về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài

Số ký hiệu: 01/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/01/2010
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_01_2010_UBND.doc