Thông tin văn bản
Công văn số 1314/UBND-TKTH ngày 25/06/2019 Kết quả thực hiện kết luận chất vấn, kết luận giải trình và kiến nghị qua giám sát năm 2018
Số ký hiệu: 1314/UBND-TKTH Ngày ban hành: 25/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Kết quả thực hiện kết luận chất vấn, kết luận giải trình và kiến nghị qua giám sát năm 2018
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1314.ub.signed.pdf