Thông tin văn bản
Công văn số 2185/UBND-VHXH ngày 11/09/2020 Thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động lễ hội các tôn giáo
Số ký hiệu: 2185/UBND-VHXH Ngày ban hành: 11/09/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động lễ hội các tôn giáo
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 2185.signed.pdf