Thông tin văn bản
Văn bản số 9489/VP-KGVX ngày 23/10/2023 Sao gửi quyết định số 26/2023/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 9489/VP-KGVX Ngày ban hành: 23/10/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi quyết định số 26/2023/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231026080031.zip