Thông tin văn bản
Báo cáo số 387/BC-UBND ngày 24/10/2019 Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019
Số ký hiệu: 387/BC-UBND Ngày ban hành: 24/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 387.bc.signed.pdf