Thông tin văn bản
Văn bản số 362/VP-KGVX ngày 18/01/2018

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản: Thông báo số 13/TB-VPCP vềkết luận của PTTg Vũ Đức Đam,  Trưởng chỉ đạo nhà nước về du lịch

Số ký hiệu: 362/VP-KGVX Ngày ban hành: 18/01/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản: Thông báo số 13/TB-VPCP vềkết luận của PTTg Vũ Đức Đam,  Trưởng chỉ đạo nhà nước về du lịch

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 362VPKGVX2018.rar