Thông tin văn bản
Văn bản số 7255/VP-NC ngày 25/10/2021 Sao gửi Thông báo số 273/TB-VPCP ngày 22/10/2021 của Văn phòng Chính phủ
Số ký hiệu: 7255/VP-NC Ngày ban hành: 25/10/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông báo số 273/TB-VPCP ngày 22/10/2021 của Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211102084211.zip