Thông tin văn bản
Văn bản số 3448/VP-KTN ngày 12/08/2016

Về việc :triển khai thực hiện Quyết định số 2915/QĐ-BNN-CB

Số ký hiệu: 3448/VP-KTN Ngày ban hành: 12/08/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :triển khai thực hiện Quyết định số 2915/QĐ-BNN-CB

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3448VPKTN2016.rar