Thông tin văn bản
Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND ngày 12/07/2013

Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND Về mức phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô, mức trích để lại cho đơn vị thu phí và chính sách hỗ trợ phí sử dụng đường bộ  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 19/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 12/07/2013
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND Về mức phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô, mức trích để lại cho đơn vị thu phí và chính sách hỗ trợ phí sử dụng đường bộ  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 192013NQHDND2013.doc