Thông tin văn bản
Văn bản số 9676/VP-NCPC ngày 28/12/2020 sao gửi Thông tư số 07/2020/TT-BNV -Quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam
Số ký hiệu: 9676/VP-NCPC Ngày ban hành: 28/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 07/2020/TT-BNV -Quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210108140800.zip