Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1320/KH-UBND ngày 26/06/2019 Kế hoạch tổ chức hội nghị Sơ kết Các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2018
Số ký hiệu: 1320/KH-UBND Ngày ban hành: 26/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức hội nghị Sơ kết Các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2018
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1320.ub.signed.pdf