Thông tin văn bản
Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 01/02/2020 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2020
Số ký hiệu: 27/BC-UBND Ngày ban hành: 01/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2020
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 27.bc.signed.pdf