Thông tin văn bản
Báo cáo số 304/BC-UBND  ngày 18/10/2018 Báo cáo Tình hình nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 304/BC-UBND  Ngày ban hành: 18/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Tình hình nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 304.bc.PDF