Thông tin văn bản
Công văn số 1210/UBND-VHXH ngày 13/06/2019 Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích LS-VH, danh lam thắng cảnh
Số ký hiệu: 1210/UBND-VHXH Ngày ban hành: 13/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích LS-VH, danh lam thắng cảnh
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1210.ub.signed.pdf