Thông tin văn bản
Văn bản số 4895/VP-KT ngày 07/07/2022 Sao gửi Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội
Số ký hiệu: 4895/VP-KT Ngày ban hành: 07/07/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220719144316.zip