Thông tin văn bản
Văn bản số 7485/VP-VHXH ngày 27/11/2019 Sao gửi văn bản (thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL)
Số ký hiệu: 7485/VP-VHXH Ngày ban hành: 27/11/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191128093740.zip