Thông tin văn bản
Báo cáo số 301/BC-UBND ngày 22/10/2018 Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018
Số ký hiệu: 301/BC-UBND Ngày ban hành: 22/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 301.bc.PDF