Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1700/KH-UBND ngày 08/08/2019 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1700/KH-UBND Ngày ban hành: 08/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1700.ub.signed.pdf