Thông tin văn bản
Văn bản số 6829/VP-TH ngày 13/12/2018 Sao gửi văn bản (NQ 69/2018/QH14 và NQ 74/2018/QH14)
Số ký hiệu: 6829/VP-TH Ngày ban hành: 13/12/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (NQ 69/2018/QH14 và NQ 74/2018/QH14)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6829.rar