Thông tin văn bản
Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạng và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 34/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/10/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạng và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2022 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 34 qppl.signed.pdf