Thông tin văn bản
Báo cáo số 375/BC-UBND ngày 18/10/2019 Báo cáo sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ
Số ký hiệu: 375/BC-UBND Ngày ban hành: 18/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 375.bc.signed.pdf