Thông tin văn bản
Công văn số 1913/UBND-TKTH ngày 05/09/2019 Thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng KTTĐ phía Nam.
Số ký hiệu: 1913/UBND-TKTH Ngày ban hành: 05/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng KTTĐ phía Nam.
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1913.ub.signed.pdf