Thông tin văn bản
Báo cáo số 56/BC-UBND ngày 01/03/2019 Báo cáo thực hiện KT-XH tháng 02 và một số CT trọng tâm tháng 3-2019
Số ký hiệu: 56/BC-UBND Ngày ban hành: 01/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo thực hiện KT-XH tháng 02 và một số CT trọng tâm tháng 3-2019
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 56.bc.PDF