Thông tin văn bản
Văn bản số 298/VP-NC ngày 17/01/2019 (CKS) sao gửi Thông tư số 07/2018/TT-BKHĐT.
Số ký hiệu: 298/VP-NC Ngày ban hành: 17/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi Thông tư số 07/2018/TT-BKHĐT.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 298.rar