Thông tin văn bản
Công văn số 433/UBND-KGVX ngày 09/02/2021 Tiếp tục tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 433/UBND-KGVX Ngày ban hành: 09/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tiếp tục tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 433ub.signed.pdf