Thông tin văn bản
Văn bản số 5173/VP-KTTC ngày 31/10/2017

Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 101/2017/TT-BTC, ngày 04/10/2017, của Bộ Tài chính.

Số ký hiệu: 5173/VP-KTTC Ngày ban hành: 31/10/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 101/2017/TT-BTC, ngày 04/10/2017, của Bộ Tài chính.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5173VPKTTC2017.rar