Thông tin văn bản
Văn bản số 4333/VP-KGVX ngày 16/06/2022 Sao gửi văn bản Thông báo số 168/TB-VPCP ngày 07/6/2022 của Văn phòng Chính phủ.
Số ký hiệu: 4333/VP-KGVX Ngày ban hành: 16/06/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản Thông báo số 168/TB-VPCP ngày 07/6/2022 của Văn phòng Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220617151038.zip