Thông tin văn bản
Công văn số 08/UBND-TTHCC ngày 03/01/2020 Tuyên truyền việc chuyển giao TTHC về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
Số ký hiệu: 08/UBND-TTHCC Ngày ban hành: 03/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tuyên truyền việc chuyển giao TTHC về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 08.ub.signed.pdf