Thông tin văn bản
Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015

Công bố dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Số ký hiệu: 57/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/12/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Công bố dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2015 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 572015QDUBND2015.doc