Thông tin văn bản
Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 21/07/2022 Ban hành Quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành
Số ký hiệu: 25/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/07/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2022 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 25 qppl.signed.pdf