Thông tin văn bản
Văn bản số 9204/VP-KT ngày 28/11/2022 Sao gửi Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 19/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Số ký hiệu: 9204/VP-KT Ngày ban hành: 28/11/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 19/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221201163802.zip