Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2289/KH-UBND ngày 23/09/2020 Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
Số ký hiệu: 2289/KH-UBND Ngày ban hành: 23/09/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 2289 ub.signed.pdf