Thông tin văn bản
Quyết định số 2505/QĐ-UBND  ngày 10/10/2018 Thu hồi 7.300,6 m2 đất tại xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.
Số ký hiệu: 2505/QĐ-UBND  Ngày ban hành: 10/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Thu hồi 7.300,6 m2 đất tại xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2505.qd.PDF