Thông tin văn bản
Văn bản số 4836/VP-KT ngày 08/06/2023 sao gửi Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 4836/VP-KT Ngày ban hành: 08/06/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230609142157.zip