Thông tin văn bản
Văn bản số 4201/VP-KT ngày 28/06/2021 sao gửi Quyết định số 1003/QĐ-BGTVT Bộ Giao thông vận tải
Số ký hiệu: 4201/VP-KT Ngày ban hành: 28/06/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1003/QĐ-BGTVT Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210701091529.zip