Thông tin văn bản
Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 10/10/2012

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Số ký hiệu: 18/2012/NQ-HĐND Ngày ban hành: 10/10/2012
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 182012NQHDND.docx