Thông tin văn bản
Văn bản số 5496/VP-KTTC ngày 04/08/2020 Sao gửi Quyết định số 1083/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 5496/VP-KTTC Ngày ban hành: 04/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1083/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200810083932.zip