Thông tin văn bản
Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 18/07/2019 Báo cáo Rà soát, gửi văn bản QPPL có nội dung về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Số ký hiệu: 252/BC-UBND Ngày ban hành: 18/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Rà soát, gửi văn bản QPPL có nội dung về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 252.bc.signed.pdf