Thông tin văn bản
Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 22/09/2016

Về mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 26/2016/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/09/2016
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 05 năm 2016 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 262016NQHDND2016.doc