Thông tin văn bản
Văn bản số 6036/VP-KGVX ngày 01/11/2018 CKS sao gửi Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ
Số ký hiệu: 6036/VP-KGVX Ngày ban hành: 01/11/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: CKS sao gửi Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6036.rar