Thông tin văn bản
Văn bản số 3890/VP-KGVX ngày 16/06/2021 sao gửi Quyết định số 933/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số ký hiệu: 3890/VP-KGVX Ngày ban hành: 16/06/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 933/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210622151657.zip