Thông tin văn bản
Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Phê duyệt chỉnh chủ trương đầu tư sự án Dường Trưng Nữ Vương đoạn từ cầu Thái Hòa đến Quốc lộ 22B
Số ký hiệu: 44/NQ-HĐND Ngày ban hành: 06/12/2019
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Phê duyệt chỉnh chủ trương đầu tư sự án Dường Trưng Nữ Vương đoạn từ cầu Thái Hòa đến Quốc lộ 22B
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2019 Người ký: Phan Thị Điệp
Đính kèm: 45-NQ-HDND-DUONG TRUNG NU VUONG - CAU THAI HOA- KH14.pdf