Thông tin văn bản
Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chế độ mai táng phí (70 người)
Số ký hiệu: 207/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chế độ mai táng phí (70 người)
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 207 qd.signed.pdf