Thông tin văn bản
Báo cáo số 187/BC-UBND ngày 03/06/2019 Báo cáo KQ tổ chức các hđ hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng VN năm 2019
Số ký hiệu: 187/BC-UBND Ngày ban hành: 03/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo KQ tổ chức các hđ hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng VN năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 187.bc.signed.pdf