Thông tin văn bản
Văn bản số 6469/VP-KTTC ngày 18/10/2019 sao gửi Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa dự kiến trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu: 6469/VP-KTTC Ngày ban hành: 18/10/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa dự kiến trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191107162326.zip