Thông tin văn bản
Văn bản số 1186/VP-KT ngày 24/02/2022 sao gửi Thông tư 12/2022/TT-BTC ngày 22/02/2022 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 1186/VP-KT Ngày ban hành: 24/02/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư 12/2022/TT-BTC ngày 22/02/2022 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220301090940.zip