Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2418/KH-UBND ngày 28/10/2019 Kế hoạch Sản xuất các sản phẩm thông tin tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực vùng Đông Nam bộ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019
Số ký hiệu: 2418/KH-UBND Ngày ban hành: 28/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch Sản xuất các sản phẩm thông tin tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực vùng Đông Nam bộ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2418.ub.signed.pdf