Thông tin văn bản
Văn bản số 365/BC-UBND ngày 30/11/2018 Kết quả thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Số ký hiệu: 365/BC-UBND Ngày ban hành: 30/11/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Kết quả thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 365.bc.PDF