Thông tin văn bản
Văn bản số 5034/VP-NC ngày 23/10/2017

Về việc : sao gửi Thông tư số 07/2017/TT-BNV

Số ký hiệu: 5034/VP-NC Ngày ban hành: 23/10/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : sao gửi Thông tư số 07/2017/TT-BNV

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5034VPNC2017.rar