Thông tin văn bản
Báo cáo số 145/BC-UBND ngày 24/04/2019 BÁO CÁO Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 145/BC-UBND Ngày ban hành: 24/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 145.bc.PDF